аритметички

arithmetical
* * *
arithmetical

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • аритметички — (грч anthmetikos) што спаѓа во сметањето, што може да се претстави или да се реши со броеви …   Macedonian dictionary

  • алу — (акр од анг aritmetic logic unit аритметичко логичка единица) комп дел од централната процесна единица, ги извршува основните аритметички и логички операции над податоците …   Macedonian dictionary

  • континуум — (лат. continuum) 1. фил. непрекината целост (на пр., времето и просторот) 2. мат. множество од сите точки на една права (геометриски континуум) и множество од сите реални броеви (аритметички континуум) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.